Question from : " . $username ; $contents= "\r\n email: " . $useremail . "\r\n Tel: " .$usertel . "\r\n Message: \r\n \r\n " . $usermessage; $to = "info@talmantafe.com"; $from = "faq@talmantafe.com"; $password = "SKYfaq24"; function PARSDATA_Send_Mail($from, $to,$password, $subject, $message) { $namefrom = ""; $nameto = ""; /* your configuration here */ $smtpServer = "87.247.179.170"; //does not accept STARTTLS $port = "25"; // try 587 if this fails $timeout = "45"; //typical timeout. try 45 for slow servers $username = $from; //your gmail account $password = $password; //the pass for your gmail $localhost = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //requires a real ip $newLine = "\r\n"; //var just for newlines /* you shouldn't need to mod anything else */ //connect to the host and port $smtpConnect = fsockopen($smtpServer, $port, $errno, $errstr, $timeout); //echo $errstr." - ".$errno; $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); if(empty($smtpConnect)) { $output = "Failed to connect: $smtpResponse"; echo $output; return $output; } else { //$logArray['connection'] = "Connected to: $smtpResponse"; // echo "connection accepted
".$smtpResponse."

Continuing

"; } //you have to say HELO again after TLS is started fputs($smtpConnect, "HELO $localhost". $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['heloresponse2'] = "$smtpResponse"; //request for auth login fputs($smtpConnect,"AUTH LOGIN" . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['authrequest'] = "$smtpResponse"; //send the username fputs($smtpConnect, base64_encode($username) . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['authusername'] = "$smtpResponse"; //send the password fputs($smtpConnect, base64_encode($password) . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['authpassword'] = "$smtpResponse"; //email from fputs($smtpConnect, "MAIL FROM: <$from>" . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['mailfromresponse'] = "$smtpResponse"; //email to fputs($smtpConnect, "RCPT TO: <$to>" . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['mailtoresponse'] = "$smtpResponse"; //the email fputs($smtpConnect, "DATA" . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['data1response'] = "$smtpResponse"; //construct headers $headers = "MIME-Version: 1.0" . $newLine; $headers .= "Content-Type: text/plain;charset=utf-8" . $newLine; $headers .= "To: $nameto <$to>" . $newLine; $headers .= "From: $namefrom <$from>" . $newLine; //observe the . after the newline, it signals the end of message fputs($smtpConnect, "To: $to\r\nFrom: $from\r\nSubject: 'New Question from sky.TalmanTafe' \r\n$headers\r\n$subject\r\n$message\r\n.\r\n"); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['data2response'] = "$smtpResponse"; // say goodbye fputs($smtpConnect,"QUIT" . $newLine); $smtpResponse = fgets($smtpConnect, 4096); $logArray['quitresponse'] = "$smtpResponse"; $logArray['quitcode'] = substr($smtpResponse,0,3); fclose($smtpConnect); //a return value of 221 in $retVal["quitcode"] is a success return($logArray); } PARSDATA_Send_Mail($from,$to,$password,$subject,$contents); // print("پرسش شما با موفقیت ارسال شد.
در اسرع در همین صفحه پاسخ
خود را ببینید. با سپاس از حسن نظر شما!"); $accept = "پرسش شما با موفقیت ارسال شد.
در اسرع وقت پاسخ آن را در همین صفحه
خواهید دید. با سپاس از حسن نظر شما."; } else { $error = "کد امنیتی صحیح وارد نشده است"; } } else { $error = "لطفا فرم را کامل پر کنید"; } } if(!empty($_SESSION['errors'])) {//$error = $_SESSION['errors'] } ?> آسمان مجازی تالمن طیف|سوالات متداول|اسمان مجازی|تایل روشن سقفی|عکس|روی سقف|مجاری

Loading
لایت باکس و تابلو بک لایت تالمن

پرسش های متداول در خصوص آسمان مجازی تالمنتفاوت یک لنز شفاف با پانل های آکوستیک معمولی چیست؟

تفاوت عمده این است که تایل های شفاف از پلی استرهایی ساخته شده اند که حداکثر میزان نور را از خود عبور میدهند و کاملا برای کاربردهای روشنایی مناسب هستند.
سپس طرح مورد نظر بر روی مدیای مناسب چاپ میشود . طرح چاپ شده نیز قابلیت حداکثری عبور نور را دارد.

آیا عکس های خودمان هم قابل چاپ است؟

بله، هر عکس منجمله عکسهای ارائه شده توسط مشتری نیز قابل چاپ می باشند . البته باید ابین نکته را در نظر داشته باشید که عکسهایی که با دوربین های آماتوری گرفته میشوند و نیز استفاده از تکنیکهای همومی عکاسی ، اکثرا قابلیت ایجاد تصاویر بسیار بزرگ را دارا نمی باشند. اگر عکس با وضوح خاصی مورد نظر شما هست حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید.

حداکثر اندازه یک طرح آسمان مجازی چقدر است؟

ما میتوانیم به هر اندازه ای که مشتریان بخواهند این کار را انجام دهیم. در واقع تنها محدودیت اندازه سقف شماست. با بکارگیری آسمان مجازی تالمن ، شما بهترین کیفیت را تجربه خواهید کرد.
البته توجه داشته باشید که هر تصویری را نمیتوان در هر اندازه ای ایجاد نمود . برای انتخاب تصاویر مناسب برای پروژه های بزرگ میتوانید با کارشناسان ما مشورت کنید.

از چه منبع نوری جهت روشنایی این تایل ها استفاده کنیم؟

استفاده از منابع نوری که حداکثر طیف نوری را پوشش میدهند مانند لامپهای التهابی و یا LED مناسب تر است.بر این اساس استفاده از لامپهای مهتابی اصلا توصیه نمیشود.
پیشنهاد ما استفاده از چراغهای LED با بیشترین گستره طیف نوری میباشد. شرکت تالمن طیف چراغهای فوق کم مصرف ال ای دی مناسب جهت لایت باکس و روشنایی تایلهای آسمان مجازی و پنجره مجازی را نیز تولید و ارائه مینماید.

آیا می توان از تایلهای شفاف اسمان مجازی بصورت لایت باکس بعنوان تنها منبع روشنایی استفاده نمود؟

درست است که لایت باکسهای آسمان مجازی تالمن قابلیت تامین نور محیطی را دارند ولی به عنوان تنها منبع روشنایی محیطی توسیه نمی شوند. برای این کار میتوانید از چراغهای LED دیاموند تالمن به همراه طرح های فانتزی استفاده نمایید.

لایت باکس چیست؟

ما ترکیب تایلهای آسمان مجازی به همراه قاب مناسب جهت نصب منبع نوری ال ای دی با فاصله مناسب در پشت آن را لایت باکس مینامیم.

آیا استفاده از آسمان یا پنجره مجازی واقعا سودمند است؟

در سالهای اخیر تخقیقات بیشماری بر اثرات مثبت پیوند زدن طبیعت و وارد کردن روح آن به طرح های معماری مدرن صحه گذاشته اند.نزدیک تر کردن بشر به طبیعت با تلفیق طراحی مهندسی و هنر میتواند باعث کاهش استرس روزانه و اضظرابهای وترده بر انسان شده و بر رفتار وی تاثیر مثبت بگذارد.این موضوع در فضاهای عمومی مانند ادارات ، بیمارستانها و غیره میتواند بهبود رفتارهای اجتماعی کارکنان را نیز به همراه داشته باشد.
در سالهای اخیر معماران پیشرو تلاشهای بسیاری را برای آشتی انسان با طبیعت در مجل کار و زندگی اش انجام داده اند.

شما هم می توانید پرسش خود را با ما در میان بگذارید:

لطفا روی حالت English تایپ کنید و CapsLock را خاموش نگه دارید. با سپاس

'.$error.'
'; ?> '.$accept.'
'; ?>

نام  *   A value is required.

پست الکترونیک *A value is required.Invalid format.

تلفن تماس

   متن *


A value is required.Exceeded maximum number of characters.Minimum number of characters not met.

لطفا حروف تصویر بالا را اینجا وارد کنید
A value is required.